HEAVY CONSTRUCTION FACTORY

STOCZNIA

Posiadamy największą stocznię rzeczną w południowej Polsce
wraz z zapleczem technicznym.

Nasza oferta obejmuje również: budowę, remonty, montaż napędów
i instalację osprzętu oraz konserwację statków rzecznych i śródlądowych,
barek i pogłębiarek.